Disclaimer

De naam Seafury is een wettig gedeponeerde afbeelding en merk in Europa. Voor meer informatie over de registraties hiervan kunt u navraag doen bij ‘de Merkplaats‘ te Amsterdam. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook worden opgeslagen dan wel openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopieën, opnamen of enigerlei andere wijze zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur zijnde SEAFURY B.V te Leiden.

Analytics

De Website van Seafury B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics-klanten kunnen een verscheidenheid aan rapporten weergeven met informatie over hoe bezoekers omgaan met hun website. Op basis van deze informatie kunnen ze hun website verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin wij staat aangegeven dat er geen gegevens worden gedeeld en dat het laatste octet van het ip-adres wordt gemaskeerd. Tevens maken wij geen gebruik van andere google-diensten in combinatie met de google analytics-cookies. Meer informatie over wat dit betekent voor uw privacy, kunt u vinden op ‘Google Privacy Overview‘.

Privacy

Seafury B.V. vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy. In dit privacy beleid informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken. Dit privacy beleid is van toepassing op iedereen die contact heeft met Seafury B.V., ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt. Bekijk hier een gedetailleerde privacy verklaring.